Nasza Szkoła

Polska Szkoła im. Wisławy Szymborskiej rozpoczęła działalność 10 września, 2016 roku przy parafii Świętej. Katarzyny Bolońskiej w Ringwood, NJ. 

Szkoła powstała na prośbę rodziców, którzy pragnęli, aby ich dzieci kontynuowały naukę języka polskiego i zdobywały wiedze o Polsce. 
Szkoła podlega zarządowi Centrali Polskich Szkol Dokształcających w Ameryce i realizuje program nauczania dla szkol polonijnych. 
Zajęcia z języka polskiego, historii i geografii odbywają się w soboty w godzinach od 9 do 13 dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat. 

Prowadzone są również lekcje w klasie PSL (Polish as a Second Language) dla dzieci, które bardzo słabo znają język polski. 
Praca z dziećmi odbywa się w małych grupach, dzięki czemu wykwalifikowana kadra nauczycieli może prowadzić bardziej indywidualny tok nauczania. 
W trakcie zajęć szkolnych polski Ksiądz prowadzi lekcje religii dla wszystkich klas, jak również przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej, której uroczystość odbywa się w języku polskim. 

Szkoła organizuje zabawy szkolne dla dzieci i rodziców, choinkę z Mikołajem, jasełka, akademie i co najważniejsze, wycieczkę szkolna. 

Celem szkoły jest aby uczniowie poprzez zdobyta w niej wiedze o Polsce, byli dumni ze swoich korzeni i rozumieli znaczenie motta ich rodziców, którzy posyłają ich do polskiej szkoły, a motto to brzmi:

Podaruj dziecku swój język ojczysty.

Print Print | Sitemap
© Polska Szkoła im. Wisławy Szymborskiej - 1&1 IONOS MyWebsite