O Patronie

Polska Szkoła w Ringwood, NJ z wielkim honorem przyjęła Wisławę Szymborską na patrona szkoły. Jej twórczość literacka, jaką 

pozostawiła po sobie narodowi polskiemu napawa nas dumą i mobilizuje do godnego reprezentowania polskości pod jej patronatem.

 

Maria Wisława Anna Szymborska urodziła się 2 lipca 1923 roku na Prowencie a zmarła 1 lutego 2012 roku w Krakowie – polska poetka, eseistka, krytyczka literacka, tłumaczka, felietonistka; laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1996), członkini oraz założycielka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1989), członkini Polskiej Akademii Umiejętności (1995), odznaczona Orderem Orla Białego (2011).

 

Debiutowała na lamach “Dziennika Polskiego” wierszem “Szukam słowa” w 1945. W 1952 w Spółdzielni Wydawniczej “Czytelnik” wydala pierwszy tom poetycki “Dlatego żyjemy”, w tym samym roku została członkiem Związku Literatów Polskich. W latach 1953-1966 była kierownikiem działu poezji “Zżycia Literackiego”, następnie w latach 1967-1981 publikowała tam felietony “Lektury nadobowiązkowe”, które pisała do 2002. W 1983 nawiązała współprace z “Tygodnikiem Powszechnym”. Od 1988 roku była członkiem Pen Clubu, od 2001 była członkiem honorowym Amerykańskiej Akademii Sztuki I Literatury.

 

Publikacje

Tomy wierszy:

Dlatego żyjemy, 1952
Pytania zadawane sobie, 1954

Sól, 1962
Wolanie do Yeti 1967
Sto pociech, 1967
Wszelki wypadek, 1972
Wielka liczba, 1976
Ludzie na moście, 1986
Koniec i początek, 1993
Chwila, 2002
Dwukropek, 2005
Tutaj, 2009
Wystarczy, 2012
Czarna piosenka, 2014

Zbiory poezji:

Wiersze wybrane, 1964

101 wierszy, 1966
Poezje wybrane, 1967
Poezje: Poems, 1989
Widok z ziarnkiem piasku, 1996
Sto wierszy – sto pociech, 1997
Miłość szczęśliwa i inne wiersze, 2007
Wiersze wybrane, 2010
Milczenie roślin, 2011,2012

Nagrody i Odznaczenia

Zloty Krzyż Zasługi, 1955
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 1974
Nagroda Kościelskich, 1990
Nagroda Goethego, 1991
Nagroda Herdera, 1995
Doktor Honoris Causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1995
Nagroda Literacka Miast Partnerskich Torunia I Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego, 1996
Nagroda Nobla w dziedzinie literatury, 1996
Tytuł Człowiek Roku tygodnika Wprost, 1996
Honorowe Obywatelstwo Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, 1997
Zloty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, 2005
Order Orla Białego, 2011
Dziecięca Nagroda “Serca” za pomoc dla świdnickich dzieci. 


Informacje zaczerpnięto z Wikipedii. 

Print Print | Sitemap
© Polska Szkoła im. Wisławy Szymborskiej - 1&1 IONOS MyWebsite